Algemene Activiteiten

Sinds 1960 tracht de vereniging haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten als excursies en kantoorbezoeken die verband houden met de notariële wetenschap en praktijk en het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor haar leden zoals borrels en symposia.

Borrels


Iedere eerste woensdag van de maand organiseert de vereniging een borrel voor haar leden en de leden van de vakgroep in haar stamkroeg "l'Espérance". Deze borrels worden vaak gesponsord door notariskantoren, waarvan dan een afvaardiging op de borrel aanwezig is. De drukbezochte, maandelijkse borrels zijn de ideale manier om op een informele wijze kennis te maken met studiegenoten, docenten en kantoorgenoten.

Kantoorbezoeken


Concreet houdt dit in dat er regelmatig een kantoorbezoek plaats vindt waarbij een afvaardiging van onze leden de gelegenheid krijgt met een notariskantoor nader kennis te maken. Een kantoorbezoek houdt over het algemeen in dat er een uitleg over het kantoor wordt gegeven, wat de specialisaties van het kantoor zijn, hoeveel mensen er werkzaam zijn, op wat voor manier men met elkaar omgaat, wat de stageprocedures zijn en wat voor vacatures er vacant zijn. Aansluitend vindt er over het algemeen een borrel plaats in het desbetreffende kantoor waardoor studenten op een informele manier advocaten en (kandidaat-) notarissen vragen kunnen stellen over hun ervaringen met het kantoor.

Congres

Jaarlijks vindt er een landelijk notarieel studentencongres plaats dat bij toerbeurt- en door de BNSL of een van haar zusterverenigingen wordt georganiseerd. Op dit congres worden actuele notariële onderwerpen besproken door diverse organisaties, zoals de KNB, NMa en professoren van verscheidene universiteiten. In de middag vindt er ook een banenmarkt en een borrel plaats, waarbij het congres wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Studiereis

Eenmaal per jaar maakt de BNSL een studiereis naar een buitenlandse bestemming. De afgelopen jaren zijn wij naar Wenen, Marrakech, Bologna en Moskou geweest. Op een studiereis wordt de studie met het aangename gecombineerd. Wij gaan bijvoorbeeld langs bij notariskantoren die in het buitenland gevestigd zijn, de Nederlandse Ambassade, en we bezoeken een buitenlandse universiteit.

Gala

Sinds een aantal jaren organiseert de BNSL of een van haar zusterverenigingen een jaarlijks gala in de desbetreffende thuisstad. Met alle notariële studenten wordt er dan gegeten en daarna op locatie gefeest.

Hockeytoernooi

Ook vindt er elk jaar, meestal in het tweede semester van het collegejaar, het hockeytoernooi plaats waar alle notariele verenigingen tegen elkaar strijden voor de beker. Dit toernooi, dat meestal onder een stralende zon wordt uitgevochten, wordt gevolgd door een barbecue en borrel.

Landelijk Notarieel Studenten Feest

Het Landelijk Notarieel Studenten Feest is ook een mooie jaarlijks terugkerende traditie. Ieder jaar wordt dit door de BNSL of door één van haar zusterverenigingen voor de notariele studenten georganiseerd. Voor dit gezellige evenement wordt een speciaal thema gekozen wat tot leuke verkleedpartijen leidt.

Almanakuitreiking

Het is de taak van de Assessor om zijn of haar commissie samen te stellen. De Almanak van de BNSL staat bekend om zijn 'zakelijke uitstraling'. De Almanak bevat onder andere de verslagen van alle activiteiten die in het voorgaande jaar hebben plaats gevonden. De uitreiking van dit fameuze jaarboek gaat altijd gepaard met een gezellige borrel. Kortom, de Almanak is een memorabel jaarboek die elke BNSL-er graag in zijn of haar boekenkast wil zetten.

Ledendag

Ieder jaar wordt ter afsluiting van het collegejaar een ledendag georganiseerd. De dag wordt gestart met een symposium en in de middag wordt er een informele activiteit georganiseerd waarbij de dag meestal wordt afgesloten met een barbecue op het strand. Dit is een mooie gelegenheid om het jaar op een leuke en gezellige wijze af te sluiten.

© Copyright 2013 BNSL. Realisatie door EZERO.